Share
1 render 1
2 render aydınlatmalar
3 kent ile etkileşim grafiği
4 konsept 1
C:UsersFrisbyDesktopGoogle Earth AraziKonsept PaftalarDWG
C:UsersFrisbyDesktopGoogle Earth AraziKonsept PaftalarDWG
7 render 2
8 render birlik çadırı altı
9 odak yapı grubu kesiti
C:UsersFrisbyDesktopGoogle Earth AraziKonsept PaftalarDWG
11 montaj
12 render 3
13 render seyir terası
13 render şehir merkezinden algı
14 büfe
15 render büfe yürüyüş yolu
16 render gölet kenarı
17 retorandan seyir keyfi
18 render restoran ve seyir yolları 2
19 render restoran ve seyir yolları
20 render mesire alanı yürüyüş yolları

Birlik Çadırı | Tent of Union

 

BİRLİK ÇADIRI

Yarışma şartnamesinin kapsamı ve hedeflenen vizyondan yola çıkıldığında, tarafımızca sunulan bu projenin kültürel niteliği ve toplumdaki etkileşimi kapsam içerisinde ağır basmaktadır. Önemsenen bu kültürel değerin tüm Antalya halkı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler ile uzaktan etkileşim sağlaması, Antalya ve Kepez’e has güçlü bir değer oluşturması, özgün bir hikâye anlatabilmesi, turizmi Kepez’in kalbine çekmesi ve halk tarafından kucaklanıp, çok etkinlikli bir kamusal alan halinde gerçekleşmesi projenin ana fikri ve hedefidir.

Projenin kapsamı çok katmanlı olup, kültürel değer olarak “SİMGESEL”, işlev ve kentte olan fiziki bağlantısı bakımından “KENTSEL”, kullanım ve etkinlikler bakımından “PROGRAMSAL”, yapısal ve bitkisel peyzaj kararları bakımından “PEYZAJ”, mühendislik ve enerji verimliğini içeren raporlar “YAPI FİZİĞİ” olarak, toplam beş ana madde altında toparlanmıştır.

SİMGESEL ANA FİKİR
Kepez’i, hatta gönüller isterse Antalya’yı temsil etmesi hedeflenen “Odak Yapı”nın Mazı Dağı tepesindeki konumu, tüm körfez boyunca denizden görülebildiği gibi; Burdur, Kemer ve Alanya istikametinden Antalya’ya girişi sağlanan üç ana çevre-otoyolu üzerinden görülebilme potansiyeli sayesinde, Odak Yapı bu noktalardan itibaren kentliyi karşılamaya ve ilgisini üzerine çekmeye başlamaktadır. 77m yükseklik ile 137m çapındaki izdüşümün sağladığı heybetli görüntüsü, özgün tasarımı, kentin kültürel geçmişini ve güncel nüfus dokusunu yansıtmakta olup, Kepez kenti ve hatta Antalya’nın kimliği ile özdeşleşerek yeni bir imge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Antalya bölgesi iklimsel koşulları ve toplumsal değerleri itibariyle, Yörük kültüründen gelen alışkanlıklarını muhafaza etmiş, bugün dahi kışları Ova’da, yazları Oba’da (Yayla’da) olmayı tercih etmekte, Yörük kültürünü sevmekte ve en önemlisi sahip çıkmaktadır. Başka açıdan bakıldığında Antalya’nın günümüzde en çok göç alan şehirlerinden olmasının ve Türkiye’nin her bölgesinden ve hatta farklı ülkelerden gelen insanların yerleşme tercihi olmasının, Antalya’mızı metaforik ve çağdaş anlamda da olsa halen Yörük kültürüne sahip bir kent haline getirdiği varsayılarak; tasarım “YÖRÜK KÜLTÜRÜ” ile bağdaştırılarak gerçekleştirilmiştir. Öyle ki; yapı adeta herkesi kucaklamakta ve toplumun her kesiminin birleştirerek aynı çerçeve içerisinde yerleşik kültüre sahip olabildiğini göstermektedir. Herkes Antalyalı, Antalya herkesin yerleşik kültüre sahip olabildiği memleke(n)ti

Bu bağlamda, “SİMGESEL” değer Yörük kültürünün en temel ögesi olan “ÇADIR” ile yeniden bağdaştırılarak form kazanmaya başlamaktadır. Ana taşıyıcıların çatılmasıyla oluşan ve toplumun temel birliği olan aileyi bir çatı altında barındırarak koruma işlevini üstlenen çadır, bu sefer sadece daha büyük ve metaforik bir boyutta önümüze çıkmaktadır. Bilinçli bir şekilde “7” mesnet noktası üzerinden zemine oturması ve “7” farklı renk ile bezenmesi, Türkiye’nin yedi bölgesini ve onların bir bütün halinde yükselerek birleştiğini temsil etmektedir. Çadır formunun üzerindeki dokunmuş mozaik desen farklı kültürlerin ve bireylerin oluşturduğu çeşitliliği ve birliği yansıtmaktadır. Antalya Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden gelen vatandaşları kucaklamaktadır.

Mozaik desen bireyselliği ve kültürel farklılıkların bir arada uyumlu bir şekilde yerleşebildiğini ima ederken, Form ise kültürel geçmişimize, özümüze, Yörük kültürümüze vurgu yapmaktadır. Yöresel değerleri çağdaş bir dil ile öne çıkaran Odak Yapı, halkın kabulü olduktan sonra ve gönüller isterse “BİRLİK ÇADIRI” olarak anılmaya başlanabilir.

Birlik Çadırı, bizi bir araya tek bir noktada toplamaktadır. Her açıdan farklı görünüme sahip yapı, Yörük şenliklerini andıran cıvıl cıvıl renkleri ve parıltısıyla ilgiyi sürekli kılmakta, uzaktan dahi kendisine çekmektedir. Yaklaştıkça farklılıklarını ve gizemini açmaya başlayan yapı, varıldığında rüzgârı geçiren perfore heybeti altında bize Antalya manzarasını mekânsal bir görsel şölen halinde sunmaktadır. Artık tepesine çıkıp Antalya’yı 360 dereceden seyretme sırası gelmiştir.

Yapı, 7 adet çelik makasın çatılarak basınç çemberinde birleşmesi ve aralarına CNC kesim çelik yapım profillerinden oluşan çerçeve karkasların yerleşmesiyle oluşmaktadır. Üzerindeki parıltı ve renk oyunları, ekonomik ve basitçe 12-15cm çapındaki renkli reflektörlerin karkas üzerinde bezenmesi ile elde edilmektedir. Ancak bu reflektörler yerine, ekonomik boyutu yükseltmeyi göze alınarak, yapı bezemesi hatta yapının ihtiyacından fazla elektrik üretebilecek güneş kolektörleri halinde de gerçekleştirilebilinir.

Birlik Çadırı, Mozaik desenin yük aktarımında sağladığı verimlilik, montaj sürecini kısaltan çerçeve yapım sistemi, bilgisayar destekli ebatlama ve analiz teknikleri gibi akılcı çözümler sayesinde, yapıdaki farklı ebatları dahi, kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde imal ve montaj edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yapı tekniği ve statiği konusunda detaylı bilgi ve rapor “YAPI FİZİĞİ” maddesi altında belirtilmiştir.

 

 

  • design | İlyas Mehmet Ekizoğlu
  • team | Hakan Karayılmaz, Fatih Gülpınar, İsa Eren Akbıyık
  • location | Kepez / Antalya